XLV Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLV Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XLIV sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
5. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie podziału gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Nowosielce Kozickie i Wojtkówka, gmina Ustrzyki Dolne,
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Grąziowa, gmina Ustrzyki Dolne, będącej własnością Skarbu Państwa,
- innych uchwał.
6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.