Uchwała Rady Miejskiej uchylona

W piątek Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała dotyczyła zlecenia wydania opinii przez niezależną kancelarią prawną (sprawa BARR), która została podjęta jako jedyna uchwała na sesji nadzwyczajnej w dniu 30 maja tego roku. Wojewoda Podkarpacki stwierdził, że uchwała "narusza w sposób istotny przepisy prawa", a "stwierdzenie nieważności uchwały należy uznać za uzasadnione i konieczne".

Od początku twierdziłem, że Rada Miejska uchwałą zobowiązuje mnie jako organ wykonawczy do działania niezgodnego z prawem. Stąd nie godziłem się na jej wykonanie. W uzasadnieniu można przeczytać również, że "rada gminy nie może [...] nakazywać organowi wykonawczemu stosowania konkretnych rozwiązań prawnych ani też narzucać sposobu załatwienia sprawy". Według Wojewody Podkarpackiego jest to "niedopuszczalne z punktu widzenia konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze".

Całe rozstrzygnięcie nadzorcze jest dostępne do pobrania poniżej.