Pozyskane środki zewnętrzne na drogę

Pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrzne. Tym razem od Marszałka Województwa Podkarpackiego pozyskaliśmy kwotę 75 tysięcy złotych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krościenko (boczna za przejazdem kolejowym).

Całość zadania to 105 tysięcy złotych. Cały odcinek będzie miał łączną długość 340 metrów. Na odcinku 140 metrów będzie ułożona nawierzchnia z masy bitumicznej oraz będą ułożone ścieki betonowe w formie odwodnienia. Będę również wykonane zjazdy, a pobocza zostaną utrwalone emulsją asfaltową. Na odcinku kolejnych 200 metrów zostanie wykonana podbudowa o szerokości 3,50 metra z tłucznia kamiennego.