Ponad 2 MILIONY złotych na drogi pozyskane!

Ponad 2 miliony złotych otrzyma gmina Ustrzyki Dolne ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę odcinka ponad 4 kilometrów drogi Stebnik - Krościenko.

To druga promesa w tym roku, łącznie na kwotę ponad 3 milionów złotych dla naszej gminy!

30 maja br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła przedstawicielom gmin i powiatów promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017.  Dzięki temu zostanie przywrócona bądź przebudowana, uszkodzona w wyniku działania zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych, infrastruktura komunalna tj. drogi, przepusty, mosty oraz budynki komunalne. Na realizację tych zadań minister wydał 45 promes, w tym  31  dla gmin oraz 14 dla powiatów.

Łącznie w tym roku jednostki samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego otrzymały prawie 79 mln zł na 168 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej (w tym na przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków).

Gmina Ustrzyki Dolne z pozyskanych środków przebuduje odcinek drogi gminnej z do Stebnika (rozjazd na drogę leśną) w kierunku Krościenka (do osuwisk). To ponad 4 kilometry drogi. To drugi etap przebudowy tej drogi. W trakcie opracowywania jest dokumentacja na likwidację osuwisk przy tej drodze, które zakończą odbudowę tej drogi po powodzi w 2014 roku.

Fragmenty tekstu oraz zdjęcie: PUW Rzeszów, rzeszow.uw.gov.pl