II Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC

2 maja na Trasach Biegowych im. Stanisława Nahajowskiego odbędą się pierwsze eliminacje II Podkarpackiej Ligi Rowerowej w Formule XC.

Celem imprezy jest popularyzacja kolarstwa i umożliwienie startu wszystkim, którzy spełniają wymogi regulaminu. Zawody organizowane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego.

Prawo startu mają zawodniczki/cy, posiadający ważne licencje kolarskie, ważne badania lekarskie (lub podpiszą oświadczenie), oraz zawodniczki/cy niestowarzyszeni (bez licencji), posiadający dowód tożsamości, ważne badanie lekarskie zezwalające na start w danym wyścigu oraz wypełnią i podpiszą pisemne oświadczenie na start w wyścigu. Zawodników niepełnoletnich, zgłaszają rodzice lub ich prawni opiekunowie, podpisując pisemną zgodę na ich start. Startujący w wyścigu i oficjalnym treningu, muszą posiadać sprawny technicznie rower, z dwoma sprawnymi hamulcami, pełny kask i przypięty numer startowy.

Organizatorami zawodów są: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, Ustrzycki Dom Kultury, MTB Ustrzyki Dolne oraz Hotelik Strwiąż. Dyrektorem wyścigu jest Dariusz Grządziel.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać przesyłając pocztą elektroniczną zgłoszenie na adres: sport@ustrzyki-dolne.pl w terminie do 1.05.2018 r. Dopuszcza się zgłoszenie w dniu zawodów z opłatą powiększona o 100%. Wpisowe na zawody wynosi 25 zł (dorośli) oraz 5 zł (dzieci) i jest płatne w dniu zawodów.

Program zawodów:
- godz. 8:30–10:30 - biuro zawodów (w dniu imprezy) budynek przy Trasach w Ustjaniowej Górnej. Odbiór numerków startowych, ewentualne dodatkowe zgłoszenia, płatność opłaty startowej.
- godz. 9:00–10:15 - oficjalny trening na trasie wyścigu dla zawodników, którzy otrzymali i mają przypięty numer startowy.
- godz. 11:00 – pierwszy wyścig, tj. startujący na najdłuższym dystansie.

Podkarpacka Liga Rowerowa – edycja 2018:
- 2 maja 2018 – Ustrzyki Dolne
- 20 maja 2018 – Bóbrka
- 10 czerwca 2018 – Stobierna
- 22 lipca 2018 – Wietrzno
- 18 sierpnia 2018 – Jedlicze
- 15 września 2018 – Dukla

Więcej informacji o zawodach na stronie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.