Blisko milion złotych pozyskany!

980 tysięcy złotych otrzyma gmina Ustrzyki Dolne ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę odcinka prawie 2 kilometrów drogi Bandrów - Stebnik.

5 kwietnia br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła przedstawicielom gmin i powiatów promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Blisko 50,5 mln zł pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i będzie przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2017. Minister wydał w sumie 79 promes.

Na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych przyznane zostały środki w wysokości 34 mln zł (58 promes – w tym 41 dla gmin oraz 17 dla powiatów). Dzięki tym dotacjom zostanie przywrócona bądź przebudowana uszkodzona infrastruktura komunalna tj. drogi, mosty oraz kanalizacja. 

Gmina Ustrzyki Dolne z pozyskanych środków przebuduje odcinek drogi gminnej z Bandrowa Narodowego (za mostem) do Stebnika (rozjazd na drogę leśną i w kierunku Krościenka). To blisko 2 kilometry drogi. To pierwszy etap przebudowy tej drogi. W trakcie opracowywania jest dokumentacja na dalsze etapy przebudowy tej drogi oraz likwidacji osuwisk przy tej drodze.

Fragmenty tekstu oraz zdjęcie: PUW Rzeszów, rzeszow.uw.gov.pl