Bartosz Romowicz
Polskie Stronnictwo Ludowe
Bartosz Romowicz
rzecznik podkarpackich Ludowców

Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Ustjanowej Górnej

W tym roku Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustjanowej Górnej obchodzi jubileusz 45-lecia. Z tej okazji jako społeczność lokalna chcielibyśmy ufundować sztandar. Zachęcam wszystkich Absolwentów i Przyjaciół Szkoły do włączenia się w to przedsięwzięcie.
Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Ustjanowej Górnej

List do Absolwentów i Przyjaciół

home facebook Twitter email