Naprawmy Ustrzyki Dolne

"Naprawmy Ustrzyki Dolne" to kolejne uruchomione narzędzie dla mieszkańców naszej gminy, które powinno przyśpieszyć i ułatwić kontakt z Urzędem Miejskim.

System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb (SZOP), który znajduje się pod adresem http://www.naprawmy.ustrzyki-dolne.pl/  oraz jest dostępne na smartfony i tablety w Sklepie Google Play pod nazwą "System SZOP - e-potrzeby.pl", umożliwia każdemu mieszkańcowi zgłoszenie problemu do Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia mogą być różnego rodzaju- uszkodzenia (np. odwrócony lub przewrócony znak), drogowe (np. dziura w chodniku), zieleń (np. niewykoszony trawnik), porządek i bezpieczeństwo (np. pozostawienie niebezpiecznych elementów lub śmieci), odśnieżanie czy dewastacje (np. zniszczenie przystanku). Zgłoszenie zaznacza się na mapie naszej gminy, a także można dołączyć zdjęcie zgłoszonego problemu.

Po przesłaniu zgłoszenia pracownik gminy obsługujący system przekaże zgłoszenie właściwej komórce Urzędu w celu załatwienia. Na mapie każdy może zobaczyć jakie zgłoszenia zostały dokonane, które z nich są w trakcie załatwiania, a także które zostały załatwione.

Mamy nadzieję, że system ułatwi mieszkańcom zgłaszanie problemów do Urzędu, a także przyśpieszy załatwianie spraw. Zachęcam do korzystania z systemu!