Bartosz Romowicz
Polskie Stronnictwo Ludowe
Bartosz Romowicz
rzecznik podkarpackich Ludowców

Konkurs 'Źródła Strwiąża' dobiegł końca

Ustrzycka młodzież zakończyła prace nad konkursem plastycznym Źródła Strwiąża. Przez ostatni miesiąc dzielnie pracowali nad ilustracjami do legendy o powstaniu źródeł naszej rodzimej rzeki.
Konkurs 'Źródła Strwiąża' dobiegł końca

Teraz nadszedł czas na odpoczynek i wyczekiwanie werdyktu jury. Obrady zapowiadają się burzliwie, ponieważ poziom prac jest wyrównany i bardzo wysoki. Na konkurs wpłynęło mnóstwo prac z obu ustrzyckich szkół i przedszkoli. Prace wykonywali uczestnicy w wieku od 5 do 16 lat. Uczniowie i wychowankowie pracowali podczas lekcji plastyki i zajęć artystycznych w swoich szkołach i przedszkolach.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Jak pisaliśmy na początku, poprzez takie inicjatywy, chcemy popularyzować regionalizm i tworzyć więzi młodych z regionem.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorom Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 – Narciarskiej Szkoły Sportowej: Pani Krystynie Jasińskiej i Panu Bogdanowi Zwaryczowi za umożliwienie nam przeprowadzenia konkursu. Podziękowania składamy również na ręce Pani Dyrektor Przedszkola Nr 1 - Beaty Maciołek oraz Pani Jolanty Molek – Dyrektor Przedszkola Nr 2. Pragniemy także podziękować nauczycielom plastyki oraz wychowawcom klas 0-3 za cierpliwość, zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

home facebook Twitter email