Gmina przekaże powiatowi środki na remont drogi

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych przekazali Powiatowi Bieszczadzkiemu 100 tys. zł na remont drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz- Brzegi Dolne w km 6+900 do km 8+134 w miejscowości Dźwiniacz Dolny.

Całość zadania w wyniku zakończonego postępowania przetargowego wyniesie około 571 tysięcy złotych. Oznacza to, że pomoc gminy Ustrzyki Dolne pozwoli Powiatowi Bieszczadzkiemu na sfinansowanie wkładu własnego. Pozostała część środków będzie przeznaczona z Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Jako Burmistrz dziękuję radnym Rady Miejskiej za przyjęcie mojego wniosku, a w szczególności dziękuję radnemu z Dźwiniacza Dolnego Panu Władysławowi Tarnawskiemu. Widok drogi, który jest przedstawiony na zdjęciach już niedługo będzie przeszłością. Teraz czas na dalszy odcinek tej drogi- do miejscowości Serednica.

Gallery: Droga Łodyna- Dźwiniacz - Serednica przed remontem