Gmina przekazała pojemniki na odpady

Osiem ustrzyckich Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych dostało od gminy Ustrzyki Dolne nieodpłatnie pojemniki do segregacji odpadów komunalnych. W zamian za to, wspólnoty mają dbać o to, by mieszkańcy segregowali odpady oraz wykonać altany lub boksy na śmieci.

Pojemniki do segregacji odpadów dostały Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe: przy ul. Fabrycznej, ul. Korczaka, ul. Gombrowicza, ul. Dwerniciego, ul. Szopena, „Naftowiec” z Ropienki, „Pionierska” (ul. Nowa, ul. Łukasiewicza, ul. Rzeczna, ul. 29 listopada) i „Drzewiarz” (ul. Ogrodowa, ul. PCK, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego).

Do wspólnot trafiły pojemniki do segregacji tworzyw sztucznych i metali, szkła i papieru. Pojemniki o kolorze żółtym przeznaczone są na tworzywa sztuczne i metal. Pojemniki o kolorze zielonym na szkło, a pojemniki o kolorze niebieskim na papier.

- Pojemniki już stoją, można z nich korzystać. W zamian za to do końca sierpnia mamy postawić altany, w których je postawimy - mówi Jan Kniaziowski ze Wspólnoty Mieszkaniowej „Drzewiarz”, do której trafiło 12 pojemników.

Gmina do wszystkich Wspólnot przekazała 36 pojemników o pojemności 1100 l. Ich zakup w całości został sfinansowany przez samorząd. Warunkiem bezpłatnego otrzymania od gminy pojemników na odpady segregowane jest zagospodarowanie terenu, na którym znajdą się pojemniki czyli utwardzenie placu oraz ustawienie wiat, altan lub boksów śmietnikowych, tak by pozytywnie wpływało to na estetykę miejsca.

Wspólnoty Mieszkaniowe zobowiązały się też do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym i technicznym oraz do tego, że będą pilnować by nie uległy zniszczeniu.

Źródło: bieszczadzka24.pl